Press "Enter" to skip to content

A Színházi Kritikusok Céhének közleménye a színháztámogatásokról

A Színházi Kritikusok Céhének tagjaiként elfogadhatatlannak tartjuk azt, ahogyan a magyar állam kezeli a magyar színházak, és különösen a minősítéssel nem rendelkező független színházak jövőjét befolyásoló döntéseket.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek fennmaradását, napi működését és művészi munkáját biztosítani hivatott működési támogatások nemhogy az inflációra, a rezsiköltségek változására nincsenek tekintettel, de az állam drasztikus mértékű elvonásról döntött, figyelmen kívül hagyva a teljes szakma érveit és tiltakozását, miközben az „előadó-művészeti szervezetek támogatása” néven – korábban többlettámogatásnak nevezett – pályázat keretösszegének megemelésére rendelkezésre állt 2 milliárd forint, amelynek töredéke is elegendő lett volna a független színházi műhelyek helyzetének rendezésére.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az idén 6 milliárd forintos keretű „előadó-művészeti szervezetek támogatása” elnevezésű támogatási forma továbbra is nélkülözi a transzparenciát, nem nyilvánosak az elbírálás szempontjai, a támogatásról döntő grémium névsora, azaz a kormány nem érzi úgy, hogy szavatolnia kellene az elbírálás szakmai mivoltáért, illetve a döntéseket, elutasításokat sem indokolja érdemben az elbíráló grémium.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy komoly, jól dokumentált, a színházi szakmában jelentős eredményeket felmutatni tudó előadó-művészeti társulatok egyetlen forint támogatást sem kaptak, ahogy elfogadhatatlannak tartjuk a támogatások közt fennálló drasztikus egyenlőtlenségeket is, valamint azt, hogy olyan szervezetek is kaptak több tízmillió forintos támogatásokat, amelyeknek nem nyilvános a tevékenységi köre, vagy nem előadó-művészeti szervezetek.

Súlyos problémának látjuk, hogy ugyanarra a támogatási keretösszegre pályázhatnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, minősítéssel nem rendelkező színházi társulatok, amelyből a nemzeti és kiemelt státuszú kőszínházak támogatásának egy részét is fizeti a kormány.

Súlyos problémának látjuk, hogy a teljes magyar kultúráért és színházi szakmáért felelős minisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium megalapítása óta semmilyen koncepciót nem alakított ki a magyarországi színházak és független társulatok helyzetével kapcsolatban.

A színház elidegeníthetetlen és fontos része a magyar kultúrának, a minősítéssel nem rendelkező, független színházak pedig ugyanannyira fontos szereplői a színházi szakmának, mint a minősítéssel rendelkező műhelyek: a két terület nem képzelhető el egymás nélkül, sőt a magyar művészet fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a független társulatok működése, amelyek közül ráadásul több társulat kiemelten fontos közfeladatot lát el a hátrányos helyzetű térségekben zajló munkájukkal, olyan gyerekek és felnőttek kultúrához juttatásával, akiknek más módon erre nem lenne lehetőségük.

Felszólítjuk a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, Csák János minisztert, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárt, hogy intézkedjenek a támogatás nélkül maradt vagy a fennmaradásukhoz szükségesnél is kevesebb támogatásra jogosult színházi műhelyek megmentésével kapcsolatban, illetve kérjük, hogy mielőbb fogalmazzanak meg koncepciót arról, hogyan tervezik biztosítani a válság alatt a magyar állampolgárok és családok ezreinek megélhetését biztosító magyar színházak és minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek elégséges működését.

A Színházi Kritikusok Céhe elnöksége és tagsága

A fotón a Káva Kulturális Műhely színész-drámatanára, Boznánszky Anna és a Kerekasztal Színház színész-drámatanára, Szalai Ádám látható a 2022-es Színikritikusok díja átadóján, az Örkényben. Épp az úgynevezett Jövő díjunkat veszik át. Fotó: Éder Vera.