Press "Enter" to skip to content

A Színházi Kritikusok Céhe elnökségének közleménye Karsai György kirúgása kapcsán

A Színház- és Filmművészeti Egyetem kormány által kierőszakolt modellváltása után kinevezett rektora, Rátóti Zoltán augusztus 26-án felmondással kirúgta az egyetemről az ott 1996 óta tanító Karsai György professzort, a Doktori Iskola vezetőjét. Tette ezt minden indoklás nélkül, és még a sajtó érdeklődésére sem volt hajlandó magyarázatot adni arra, milyen okból kell a szakmában széles körben elismert, tudását, rátermettségét és pedagógiai készségeit számtalan alkalommal bizonyító, mind a modellváltás előtt vele együtt dolgozó tanárok, mind pedig a hallgatók által támogatott, nagyszerű szakembernek távoznia az egyetemről.

Rátóti Zoltán lépését nemcsak méltatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk, de jogszerűsége is erősen kérdéses, az emberi oldalt, a hosszú ideje egyazon szakmán belül dolgozó emberek közötti bánásmód embertelenségét már nem is említve.

Bár Rátóti Zoltán nem adott semmilyen indoklást a kirúgásra, problémásnak érezzük, hogy Karsai György korábban egyértelműen politikai alapú támadások céltáblájává vált, többek közt az egyetemet fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Vidnyánszky Attila részéről. Amennyiben Karsai György kirúgása mögött politikai ok állt, az törvény- és Alaptörvény-ellenes; már csak ennek tisztázása miatt is elengedhetetlen lenne nyilvánosságra hozni egy színházszakmai és/vagy pedagógiai érvekkel megtámogatott indoklást, ha ugyan létezik ilyen.

Szolidaritásunkat fejezzük ki tagtársunkkal, Karsai Györggyel, és ezúton is köszönjük neki mindazt, amit az elmúlt évtizedekben a magyar színházi szakma előremeneteléért tett, úgy hallgatóinak oktatásával, mint tudásának megosztásával megannyi előadásán, beavatószínházi eseményén, publikációi révén.

A Színházi Kritikusok Céhének elnöksége