Press "Enter" to skip to content

Kiss Gabriella

2013.

  1. Hová írt rendszeresen kritikát 2013-ban?
  2. Hová írt alkalmanként kritikát 2013-ban?     szinhaz.net
  3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2013-ban?   Alföld, Theatron
  4. Hol volt 2013-ban színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?    MTA Színház- és Filmtudományi Különbizottság (titkár)
  5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2013-ban? Theatron
  6. Szavazott-e 2013-ban a kritikusdíjra?           Nem
  7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):

Név, beosztás:

Dr. habil. Kiss Gabriella, egyetemi docens (KRE BTK MSZI Színháztudományi Tanszék)

E-mail:

kissgabi99@freemail.hu

Szakmai önéletrajz:

Végzettség:

Magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1993)

Tudományos fokozatok:

Irodalomtudomány Ph.D, Szegedi Tudományegyetem (2000)

Irodalomtudomány „Dr. habil” Debreceni Egyetem (2006)

Munkahelyek:

1993-1996: Szent István Gimnázium, Budapest

1996-2009: Pannon Egyetem, Veszprém, MFTK Színháztudományi Tanszék

2009-től: Károli Gáspár Református Egyetem BTK Színháztudományi Tanszék

2011.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2011-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2011-ben? Revizor
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2011-ben? Balassi Kiadó (önálló kötet: A magyar színházi hagyomány nevető arca – Pillanatfelvételek), Berliner Beiträge, Alföld, Theatron
4. Hol volt 2011-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2011-ben? Theatron
6. Szavazott-e 2011-ben a kritikusdíjra? Nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):

Végzettség:
Magyar nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1993)

Tudományos fokozat:
Irodalomtudomány Ph.D, Szegedi Tudományegyetem (2000)
Irodalomtudomány „Dr. habil” Debreceni Egyetem (2006)

Oktatási tapasztalat, korábbi munkahelyek:
Szent István Gimnázium, Budapest (1993-1996)
Pannon Egyetem, Veszprém, MFTK Színháztudományi Tanszék (1996-2009)

Oktatott tárgyak:
Alap- és mesterképzés: Kortárs színházelmélet (színházszemiotika, médiaantropológia), Előadáselemzés, Kortárs magyar illetve német dráma és színház, Színházi szakírás, Drámaelemzés, 20. századi magyar színháztörténet (Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalom és Magyar Irodalomtörténet Intézet, Debreceni Egyetem „Pálfi István Színháztudományi” és „Hatvani Lajos Irodalomtudományi” Szakkollégium, Humboldt Universität Berlin: Seminar für ungarische Kultur und Literatur)
Doktori képzés: A színháztudomány élő klasszikusai, Az előadáselemzés szemiotikai módszereinek problémái (Pécsi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalom és Magyar Irodalomtörténet Intézetének Irodalomtudományi Doktori Iskolája); A kortárs színház kutatása (Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája Színháztudományi alprogram)

Kutatási területek:
Kortárs színházelmélet (színházszemiotika, médiaantropológia, színháztörténet-írás), Előadáselemzés, 20. századi és kortárs magyar illetve német dráma és színház, A nevetés polgári színházának műfajai (népszínmű, operett, jól megcsinált színdarab)

Oktatásfejlesztési tevékenység:
2004: A színháztörténet szakirány és a színházi stúdiumok specializáció megtervezése a lineáris képzési rendszer BA szintjére (Dr. Kékesi Kun Árpáddal közösen, elindítva a Pannon Egyetemen: 2006; elindítva a Károli Gáspár Református Egyetemen: 2009)
2005: A színháztudomány mesterszak megtervezése a lineáris képzési rendszer MA szintjére (Dr. Kékesi Kun Árpáddal közösen, elindítva a Pannon Egyetemen: 2007 elindítva a Károli Gáspár Református Egyetemen: 2009)
2007: A színháztudományi doktori alprogram megtervezése (Dr. Jákfalvi Magdolnával és Dr. Kékesi Kun Árpáddal közösen, elindítva a Károli Gáspár Református Egyetemen: 2009)
2007–2009: A színháztudomány mesterszak záróvizsgafelelőse a Pannon Egyetemen
2009–: A színháztudomány mesterszak záróvizsgafelelőse a Károli Gáspár Református Egyetemen

Tudományszervezési tevékenység:
2000–2005: A „Theatron Szakkollégium” létrehozása, irányítása (Dr. Jákfalvi Magdolnával és Dr. Kékesi Kun Árpáddal közösen)

Nemzetközi és hazai tudományos, közéleti tevékenység:
Bizottsági tagságok (Gesellschaft für Theaterwissenschaft, Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja, Magyar Szemiotikai Társaság, Theatron színháztudományi periodika szerkesztője, MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának köztestületi tagja, MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának rendes tagja, Magyar Kritikusok Céhe)
Elnyert kutatói ösztöndíjak, részvétel kutatási pályázatokban: (DAAD Forschungsstipendium: München: Prof. Dr. Christopher Balme, 1992/1993; DAAD Jahresstipendium: Berlin: Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, 1998/1999; MTA Bólyai János Kutatói Ösztöndíj: 2001-2006; OTKA F034352 2001-2004: Dr. Kékesi Kun Árpáddal; T037417 2002-2005: PE SZITU tagjaként; Nemzeti és Kulturális Fejlesztési Program: „Recepció és kreativitás. Nyitott magyar kultúra” 2000-2004; Nemzeti és Kulturális Fejlesztési Program: „Alternatív színháztörténet” 2002-2006; MTA Irodalomtudományi Kutatócsoport: „Neue Geschichte der ungarischen Literatur” 2005-2011; Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: Berlin: Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, 2006; Sonderforschungsbereich 447 (Kulturen des Performativen) an der Freie Universität Berlin: Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, 2007-2009; Alexander von Humboldt-Stiftung kutatói ösztöndíja: Berlin: Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, 2009. február 1- 2009. július 31. / 2010. augusztus 1- 2011. július 31.; OTKA 81400: Dr. Jákfalvi Magdolnával és dr. Kékesi Kun Árpáddal közösen)

Publikációk:

Önálló kötet
1. Bevezetés a színházi előadások világába. Budapest, Korona, 1999.
2. (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata. Budapest-Veszprém, Orpheusz Kiadó – Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001.
3. A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006.
4. Pillanatfelvételek. A magyar színházi hagyomány elfeledett arca. Budapest, Balassi, 2011. (megj. előtt)

Idegen nyelvű tanulmányok
1. Individualität und Intertextualität – Die Individuumsproblematik im Spiegel einiger intertextuellen Verfahren in vier Dramen von Brecht. JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK, 1998. 161-171.
2. Laboratorium der theatralen Phantasie – Brecht-Inszenierungen von Sándor Zsótér. BRECHT-JAHRBUCH, 2005. 300-320.
3. Formakánon kontra koncepció. Gondolatok egy esszéről, egy terminusról és a színház politikusságáról. SYMBOLON, 2005. 48-57.
4. Krétakörív. In. Nina Tintar (red.): Radu Afrim vs Árpád Schilling. TAMper 2: doi creatori de teatru, doua estetici, doua lumi teatrale.roi. Sf. Gheorge, 2007. Teatrul Andrei Muresanu, 33-41.
5. Inszenierte Erinnerungen. Historiografische Überlegungen zur Feigheit des heutigen ungarischen Theaters. BERLINER BEITRÄGE, 2010. 150-167.
6. Wege des Dramas und Theaters in der ungarischen Moderne. In. Ernő Kulcsár-Szabó (Hg.): Geschichte der ungarischen Literatur. Frankfurt a. M., de Gruyter, 2011. (megj. előtt)
7. Gedächtnisvirtuosen. Memoria-Konzept des Begriffs „Rollenfach”. FORUM MODERNES THEATER, 2012/1. (megj. előtt)

Gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok
1. Interszubjektivitás és intertextualitás – Az individuum-problematika négy Brecht-dráma intertextuális eljárásainak tükrében. In. Hanus Erzsébet (szerk): In honorem Bécsy Tamás. Pécs, 1998. 102-109.
2. Utószó Erika Fischer-Lichte A dráma története. A színre vitt identitás története című művéhez. Pécs, Jelenkor, 2001. 703-713.
3. Két ezredvégi Woyzeck-mozaik. A Büchner-dráma magyarországi recepciótörténetének egy színházi fejezete. In. Nagy Imre, Merényi Annamária (szerk.): „Mit jelent suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2003. 360-368.
4. Az operett műfajának posztbrechti olvasatában rejlő lehetőségekről. In. Szőnyi György Endre (szerk.): Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Szeged, JATEPress, 2003. 379-389.
5. Előadáselemzés a „paradoxon kultúrájában”, avagy gondolatok a „színházszemiotika bűvös kaftánjáról” In. Balázs Géza, Voigt Vilmos (szerk.): A kezdetektől a máig. A magyar szemiotika olvasókönyve. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2003. 351-371.
6. A kockázat színháza. Előadáselemzés a „paradoxon kultúrájában”. In. Imre Zoltán (szerk.): Átvilágítás. Magyar színház európai kontextusban. Budapest, Áron Kiadó, 2004. 144-187.
7. Határátlépés – idézőjelben. Gondolatok a magyar színházi hagyományról. In. Mestyán Ádám, Horváth Eszter (szerk.): Látvány / Színház. Performativitás, műfaj, test. Budapest, L’Harmattan, 2006. 153-165.
9. „Dráma” és „színház” között. Gondolatok a lapra írt és a színre vitt test textualitásáról és energetikusságáról egy kortárs dráma fordítói megjegyzése kapcsán. In. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter (szerk.): Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Budapest, Ráció, 2006. 408-421.
10. Színházi irónia. In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténet. Budapest, Gondolat, 2008. 8-25.
11. Színházi energia. In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténet. Budapest, Gondolat, 2008. 42-58.
12. Színházi projektek. In. Szegedy Maszák Mihály-Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténet. Budapest, Gondolat, 2008. 82-98.
13. Egy meg nem született kötet margójára. Gondolatok a „siker receptjeinek” összetevőiről és a magyar színházi hagyományról. In. Jákfalvi, M., Kékesi Kun, Á. (szerk.): A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. Budapest, L’Harmattan, 2009. 29-42.
14. Újra-játszás: A színház szemiotikájától A performativitás esztétikájáig (Utószó). In. Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája. Bp., Balassi, 2009. 267-299.
15. Mit testesít meg a színész teste? Közhelyek egy kulcsfigura medialitásáról. In. Lelkes Zsófia, Molnár Klára (szerk.): Zwischen Kulturen und Disziplinen. Festschrift für Magdolna Balkányi. Debrecen, DEK, 2010. 7-13.

Szakmai folyóiratokban megjelent tanulmányok
1. Amit nekünk is tanulni kell (A dekódolás és megértés problémái napjaink színházi kultúrájában) ISKOLAKULTÚRA, 1995/3-4. 45-53.
2. Orientációs pont nincs, csak struktúra – A nem-hagyományos térkoncepcióval dolgozó előadások szemiotikai notációjának problémái. PRO PHILOSOPHIA, 1996./1. köteg 65-74.
3. Egy újfajta képiség színháza (Egy előadáselemzési módszer próbája) IRODALOMTÖRTÉNET, 1997./1-2. 65-74.
4. A teatralizálás művészete – A színházi jelhasználat sajátosságai Heiner Müller Arturo Ui-rendezésében. LITERATURA, 1998/1. 63-78.
5. Játszmák vége – Csehov Ványa bácsi című darabja recepciótörténetének egy színházi fejezete. THEATRON, 1. évf. 1. szám 99-104.
6. Mozaikok és puzzle-ok – A gesztikus jelhasználat sajátosságai a 90-es évek magyar rendezői színházában. THEATRON, 1. évf. 2. szám 73-80.
7. Színházi energia – Zsótér Sándor rendezéseiről. SZÍNHÁZ, 1999/6. 35-43.
8. Színházi atmoszférák – Színházi keretek. Berliner Theatertreffen 1999 THEATRON, 2. évf. 1. szám 75-88.
9. Megjegyzések a kilencvenes évek magyar Brecht-rendezései kapcsán: egy előadáselemzési módszer keretei. THEATRON, 2. évf. 2. szám 47-57.
10. Színházi sztereotípiák – Gondolatok a 38. Berliner Theatertreffen kapcsán. THEATRON, 2002 /Nyár – 2001 / Ősz 92-109.; http://www.fil.hu/nkfp
11. Az aisztheszisz játékai, avagy gondolatok a színházszemiotika bűvös kaftánjáról
www/nytud.hu/mtanyio/kissg.rtf
12. Színházi irónia – Mohácsi János rendezéseiről. SZÍNHÁZ, 2002/8. 12-20.
13. A megszakítás esztétikája, avagy politikus színház a média korában – Zsótér Sándor Brecht-rendezéseiről. ALFÖLD, 2004/10. 65-85.
14. „A kisiklás tapasztalata” Gondolatok a politikus színházról és a színház politikusságáról. ALFÖLD, 2007/2. 60-78.
15. 1998 – Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből. In. Szegedy Maszák Mihály-Nemes Péter (szerk.): Új magyar irodalomtörténet. Budapest, Gondolat, 2007. (internetes változat)
16. A politizálás gyönyöre, avagy a gyönyör politikussága – Gondolatok a 2007-es Berlini Színházi Találkozóról. KRITIKA, 2007/9. 13-19.
17. Elidegenítés – elmesélés – eltávolítás. Fejezetek a magyarországi Brecht-recepció történetéből. LITERATURA, 2007/4. 440-459.
18. Magyar dráma és színház a 20. században. IRODALOMTÖRTÉNET, 2008/1. 71-101.
19. Újrajátszás. Gondolatok a színházi előadások emlékezetéről. ALFÖLD, 2009/8. 70-84.
20. „Itt és most” Gondolatok a Berlini Színházi Találkozóról. SZÍNHÁZ, 2009/9. 57-64.
21. „Debrecenben debreceniül” A népszínmű emlékezete Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában ALFÖLD, 2011/9. (megj. előtt)
22. Hogyan testesül meg a színész teste? Gondolatok egy kulcsfigura gyávaságáról és a szerepkör színházi emlékezetéről HELIKON, 2011/1-2. (megj. előtt)
23. Gondolatok a Berlini Színházi Találkozóról. SZÍNHÁZ, 2011/9. (megj. előtt)

Recenziók
1. Merlin legújabb varázslata. ISKOLAKULTÚRA, 1995/15-16-17. 197-201.
2. Guido Hiss: Einführung in die Aufführunsanalyse. HELIKON, 1997/2. 203-205.
3. Amikor a színház kihullik a kereteiből (Erika Fischer-Lichte (szerk.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde) THEATRON, 1999/3. 91-93.
4. Értelmezésen túl – hatáson innen (Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater) THEATRON, 1999/4. 105-106.
5. Előszó helyett – utószó gyanánt (Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház) SZÍNHÁZ, 2010/5. 55-59.

Színikritikák, interjúk
1. Ki a patkány? (Faust-improvizációk) SZÍNHÁZ, 1997/7. 13-14.
2. Ami megemésztődött (Anatómiai teátrum) SZÍNHÁZ, 1997/12. 12-13.
3. Posztnaturalizmus (Gerhardt Hauptmann: Henschel fuvaros) SZÍNHÁZ, 1998/1. 41-44.
4. A fantázia edzése – Erika Fischer-Lichtével Kiss Gabriella beszélget. THEATRON, 2000/1. 3-9.
5 Hatás… tanítás… hatás (Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei) SZÍNHÁZ, 2000/4. 21-22.
6. Kezdetben volt a kép (Bertolt Brecht: A szecsuáni jóember) SZÍNHÁZ, 2001/12. 12-13.
7. Testek lázadása (Georg Büchner: W – munkáscirkusz) KRITIKA, 2002/2. 34-35.
8. Zsótér Brechtje (Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör) KRITIKA, 2003/12. 11-12.
9. Színházi kozmológia (Térey János: A Nibelung lakópark) SZÍNHÁZ, 2005/1. 6-8.
10. Határeset – Mundruczó Kornéllal és Térey Jánossal Imre Zoltán és Kiss Gabriella beszélget. SZÍNHÁZ, 2005/1. 2-5.
11. Anything goes? – Semmiképp (Erika Fischer-Lichtével Czirák Ádám és Kiss Gabriella beszélget). SZÍNHÁZ, 2011/3. (megj. előtt)

Szakmai fordítások

Önálló könyvek
1. Erika Fischer-Lichte: Die Geschichte des Dramas I-II. Tübingen, Narr, 19992.
Erika Fischer-Lichte: A dráma története. A színre vitt identitás története. Pécs, Jelenkor 2001.
2. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004.
Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikái. Budapest, Balassi, 2009.
3. Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház, Bp., Balassi, 2010. (szaklektor)

Tanulmányok
1. Erika Fischer-Lichte: Die Zeichensprache des Theaters. In. Renate Möhrmann (Hrsg.): Theaterwissenschaft heute. Berlin, Dietrich Reimer 1990. 233-261. – Erika Fischer-Lichte: A színház nyelve. PRO PHILosophia,1995. 1. köteg 25-45. A fordító bevezetője 25-26.
2. Helga Finter: Das Kameraauge des postmodernen Theaters. In. Christian W. Thomsen (szerk.): Studien zur Ästhetik des Gegenwartstheaters. Heidelberg, 1985. Carl Winter 46-71.
Helga Finter: A posztmodern színház kamera-látása. Ellenfény, 1998/3. Szövegmelléklet
3. Robert Wilson: Mit dem Körper hören, mit dem Körper sprechen. Im Gespräch mit Holger Teschke. Theater der Zeit. Jahrbuch 1997. 47-48.
Robert Wilson: Testtel hallan, testtel beszélni. Theatron, 1998/2. 69-70.
4. Einar Schleef: Formenkanon contra Konzeption. In. E.S.: Droge Faust Parzival.
Einar Schleef: Formakánon kontra koncepció. In. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., 2000. Balassi 263-269.
5. Edward Bond: Theater und Realität. Theater der Zeit, 1999/3-4.
Edward Bond: Sarah Kane és a színház. In. Jákfalvi Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század. Bp., 2000. Balassi 272-274.
6. Erika Fischer-Lichte: Verwandlung als ästhetische Kategorie. In. E.F-L., Friedemann Kreuder, Isabel Pflug (szerk.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde. Tübingen, Basel, Francke, 1998. 21-32.
Erika Fischer-Lichte: Az átváltozás mint esztétikai kategória. Megjegyzések a performativitás új esztétikájához. Theatron, 1999/3. 57-66.
7. Hans-Thies Lehmann: Die Inszenierung: Probleme ihrer Analyse. Zeitschrift für Semiotik, 1989. Bd. 11. Heft 1. 29-49.
Hans-Thies Lehmann: Az előadás: elemzésének problémái. Theatron, 2000/1. 46-60.
8. Erika Fischer-Lichte: Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Franfurter King Lear-Inszenierung. In. E.F-L., Harald Xarald (szerk.): Welttheater — Nationaltheater — Lokaltheater? Tübingen-Basel, Francke, 1993. 203-229.
Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyékok birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése. Theatron, 2000/2. 125-139.
9. Helga Finter: Der Körper und seine Doubles: Zur (De)konstruktion von Weiblichkeit auf der Bühne. Forum Modernes Theater, 1996/1. 15-32.
Helga Finter: A test és hasonmásai: a nő(i)ség színpadi (de)konstrukciójáról. Theatron, 2004/2-3. 45-56.
10. Erika Fischer-Lichte: Theater und Ritus (Vortrag)
Erika Fischer-Lichte: Színház és rítus. Theatron, 2007/1-2. 3-12.
11. Erika Fischer-Lichte: Megérthető-e az előadás? Theatron, 2008/3-4. (meg. előtt)

Hazai konferencia-előadások
1. Kölcsönhatások – A MTA Színháztudományi Bizottságának és a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékének 3. konferenciája 1997. április 23-24.
Előadás: „The medium is the message”
2. A romantika problémái – A JPTE Klasszikus Irodalom Tanszékének konferenciája 1998. május 7-9.
Előadás: Két ezredvégi Woyzeck-mozaik
3. Tendenciák a mai magyar színházban – A MTA Színháztudományi Bizottságának és a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékének 4. konferenciája 1998. május 7-8.
Előadás: Mozaikok és puzzle-ok – A gesztikus jelhasználat sajátosságai a 90-es évek magyar rendezői színházában
4. Szemiotika az oktatásban – A Magyar Szemiotikai Társaság munkamegbeszélése a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen 1998. május 19.
Előadás: Egy vidám tudomány – A színházszemiotika oktatása az ország első Színháztudományi Tanszékén
5. „Színház születik” – A szombathelyi Művészetek Háza konferenciája 2000. január 21.
Előadás: Értelmezésen túl – hatáson innen. A kortárs rendezői színház kihívásairól
6. Magyar színház – Világszínház – A MTA Színháztudományi Bizottságának és a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékének 6. konferenciája 2000. május 10-11.
Előadás: PosztBrecht – Egy előadáselemzési módszer keretei
7. Szó és kép – A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája Szeged 2000. október 27-28.
Előadás: Mire jó az operett?
8. „Színháztudomány ma” A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése 2001. november 6.
Előadás: Az aisztheszisz játékai, avagy gondolatok a színházszemiotika „bűvös kaftánjáról”
9. A Thália Társaság – A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola konferenciája 2004. március 27-28.
Előadás: Naturalizmuson innen és túl, avagy mennyiben politikus a kortárs rendezői színház
10. Anyanyelvünkről – anyanyelvünkért. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium , a Petőfi Irodalmi Múzeum és a szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola Lőrincze Lajos-emlékkonferenciája 2004. október 8.
Előadás: „Mit jelent nekem ez a nyelv?” A színházi jelek rendszere
11. A „Határeset” sorozat záró konferenciája a Trafo Kortárs Művészetek Házában
Előadás: Határát(nem)lépések – Gondolatok a magyar színházi hagyományról. 2005. április 29.
12. Anyanyelvünkről – anyanyelvünkért. A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium , a Petőfi Irodalmi Múzeum és a szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola Lőrincze Lajos-emlékkonferenciája 2005. október 8.
Előadás: Posztdramatika az iskolában
13. „Szerep és közeg” Az MTA Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportjának konferenciája 2006. április 27-29.
Előadás: „Dráma” és „színház” között. Gondolatok egy Jelinek-darab fordítói hozzáfűzései kapcsán
14. „In memoriam Bécsy Tamás” Az OSZMI konferenciája 2007. március 27.
Előadás: Egy „iskola-mester”
15. „Bécsy Tamás” A MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos ülése 2007. november 12.
Előadás: Egy meg nem született könyv margójára. Gondolatok a siker receptjeiről és a magyar színházi hagyományról.
16. Az MTA Színháztudományi Bizottsága, a KRE IDI Színháztudományi Alprogramja és a KRE Színháztudományi Tanszéke által szervezett „Recycling – Újrahasznosítás” konferencia: KRE 2010. május 9.
Előadás: „Debrecenben debreceniül” A népszínmű emlékezete Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában

Nemzetközi szakmai előadások
1. Az Erlangeni Egyetem küldöttségének fogadása a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékén 2001. április 27.
Előadás: Postdramatische Tendenzen im zeitgenössischen Regietheater in Ungarn
2. A marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia konferenciája 2005. november 28-29.
Előadás: Formakánon kontra koncepció. Gondolatok egy esszéről, egy terminusról és a színház politikusságáról
3.”Raadu Afrim és Schilling Árpád” TAMper2 A Sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház konferenciája 2007. szeptember 12-14.
Előadás: (Kréta)körív. Schilling Árpád pályaképe
4. Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn 2009. április 28-30.
Poszter: Jenseits der Illusion. Darstellung der spät- und postmodernen Horizontwandel in der ungarischen Theaterkultur im methodologischen Rahmen einer „Ästhetik des Performativen” (Fischer-Lichte) und eines „postdramatischen Blicks” (Lehmann)
5. Gastvortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin 2009. július 9.
Előadás: Inszenierte Erinnerungen. Historiografische Überlegungen zur Feigheit des heutigen ungarischen Theaters
6. A „Kulturen des Performativen” kutatási projekt zárókonferenciája: Freie Universität Berlin, Institut für Theaterwissenschaft, 2010. február 6.
Előadás: Überlegungen zur Feigheit des ungarischen Modell-Lesers der Ästhetik des Performativen
7. Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Budapest 2011. május 6-8.
Előadás: Die Feigheit einer Theatertradition und die Performativität des (ungarischen) Lachtheaters
8. „Arts of Science” im IBZ, Berlin 2011. május 26.
Előadás: Was gibt das heutige ungarische Lachtheater zu lachen? Überlegungen zum Theatergedächtnis einer „feigen” Theaterkultur

Egyéb szakmai előadások
1. Határeset – Szakmai beszélgetések a Trafo Kortárs Művészetek Házában
Előadás: Térey János: A Nibelung-lakópark (R: Mundruczó Kornél) 2004. október 25.
2. Határeset – Szakmai beszélgetések a Trafo Kortárs Művészetek Házában
Előadás: Ibsen: Isten éltessen, Hedvig Ekdal! (R: Hudi László) 2005. február 19.
3. JAK Fordító Tábor 2006. június 22.
Előadás: Kortárs magyar dráma és színház
4. Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága 2006. december 8.
Előadás: A kortárs magyar dráma (Tasnádi István: Phaidra R: Schilling Árpád)
5. Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága 2006. december 8.
Előadás: Drama und Theater
6. Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága 2006. december 8.
Előadás: A politikus színház. Egy fogalom múltja, jelene és jövője
7. „A magyar dráma napja” Szakmai beszélgetés az Új Színházban 2007. szeptember 21.
Előadás: Kortárs magyar dráma – kortárs magyar színház – kortárs magyar néző
8. A Debreceni Egyetem „Pálffy István Színházi Szakkollégiuma” által szervezett előadássorozat 2007. november 22.
Előadás: A színházszemiotika határai
9. Kortárs Dráma Fesztivál 2007. november 29.
Előadás: Posztdramatikus tendenciák a kortárs magyar rendezői színházban
10. A Debreceni Egyetem „Pálffy István Színházi Szakkollégiuma” által szervezett előadássorozat 2008. április 4.
Előadás: A színészi játék – szakmai beszélgetés Zsótér Sándorral
11. Az OSZMI által szervezett Bécsy Tamás- beszélgetés 2008. november17.
Előadás: A pedagógus
12. A Debreceni Egyetem „Hatvani István Szakkollégiuma” által szervezett előadássorozat 2008. november 27.
Előadás: A színészi test medialitása
13. Szakmai beszélgetés bemutatók kapcsán: TRAFÓ 2010. február 26.
Előadás: Jom és Terry-variációk (Természetes Vészek Kollektíva)

2010

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2010-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2010-ben? Színház
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2010-ben? Berliner Beiträge, Alföld
4. Hol volt 2010-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2010-ben? Theatron
6. Szavazott-e 2010-ben a kritikusdíjra? Nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):1970-ben születem Budapesten, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem magyar-német szakos diplomát. 1993 óta tanítok: először a Szent István Gimnáziumban, majd a Veszprémi, jelenleg pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékének docenseként (illetve meghívott előadóként a pécsi, a debreceni és a berlini Humboldt Egyetemen). Fontosabb munkáim: Bevezetés a színházi előadások világába (1999, szerző), (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata (2001, szerző), A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből (2006, szerző), Pillanatfelvételek. A magyar színházi hagyomány elfeledett arca (2011, szerző); Erika Fischer-Lichte: A dráma története (2001, fordító), Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája (2009, fordító). Jelenleg az Alexander von Humboldt Stiftung kutatói ösztöndíjának támogatásával a berlini Freie Unsiversität vendégprofesszora vagyok.

2009


1. Hová írt rendszeresen kritikát 2009-ben?

2. Hová írt alkalmanként kritikát 2009-ben? Színház
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2009-ben? Alföld, Irodalomtörténet, Theatron
4. Hol volt 2009-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2009-ben? Theatron
6. Szavazott-e 2009-ben a kritikusdíjra? Nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz): 1970-ben születem Budapesten, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem magyar-német szakos diplomát. 1993 óta tanítok: először a Szent István Gimnáziumban, majd a Veszprémi, jelenleg pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi Tanszékén (illetve meghívott előadóként a pécsi, a debreceni és a berlini Humboldt Egyetemen). Fontosabb munkáim: Bevezetés a színházi előadások világába (1999, szerző), (Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata (2001, szerző), A kockázat színháza. Fejezetek a kortárs rendezői színház történetéből (2006, szerző), Erika Fischer-Lichte: A dráma története (2001, fordító), Erika Fischer-Lichte: A performativitás esztétikája (2009, fordító). Jelenleg az Alexander von Humboldt Stiftung kutatói ösztöndíjának támogatásával a berlini Freie Unsiversität vendégprofesszora vagyok.