Press "Enter" to skip to content

P. Müller Péter

Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009 júliusáig tanszékvezető, 2012-től 2016 nyaráig a bölcsészkar tudományos dékánhelyettese voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatójaként dolgoztam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori címet szereztem. 2010-ben az MTA doktora lettem színháztudományból. Az 1990–91-es, az 1993–94-es és a 2016-17-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként, illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem.
Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal foglalkoztam / foglalkozom.
Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam. (A lap 2010 végén megszűnt.)
2004-2010 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke voltam. 2006-2011 között tagja voltam a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának. Jelenleg tagja vagyok az MTA Irodalom- és Kultúratudományi Szakbizottságának, 2018 nyara óta vezetem a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját.
Tizenegy önálló könyvet, tizenkét szerkesztett kötetet, mintegy százhetven tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam, nyolcvannál több konferencián adtam elő. 2014 óta szerkesztem a Kronosz Kiadó Színháztudományi Kiskönyvtár című sorozatát, melyben eddig tizenöt kötet jelent meg.
Publikációs jegyzékem a Magyar Tudományos Művek Tárában:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=1000192

2022

Hová írt rendszeresen kritikát 2022-ben?

Hová írt alkalmanként kritikát 2022-ben?

Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2022-ben?

Jelenkor, Jelenkor.net, Műhely

Hol volt 2022-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?

MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság – tag, Pécs Város Művészeti Tanácsa – tag

Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2022-ben?

Kronosz Kiadó Színháztudományi kiskönyvtár sorozata

Szavazott-e 2022-ben a kritikusdíjra?

nem

Egyéb közlendő

2021

1. Hová írt rendszeresen kritikát?
2. Hová írt alkalmanként kritikát? Jelenkor.net
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai? Theatralia, Studia Dramatica, Literatura, Theatron, Jelenkor
4. Hol volt színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság – tag, Pécs Város Művészeti Tanácsa – tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő? Kronosz Kiadó Színháztudományi kiskönyvtár sorozata
6. Szavazott a kritikusdíjra? Nem
7. Egyéb közlendő:

2018

Hová írt rendszeresen kritikát 2018-ban?

Hová írt alkalmanként kritikát 2018-ban?

Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2018-ban?

P. Müller Péter: Színház és politika interferenciái 1968 néhány eseményében I., Színház 51. 5 (2018. május), 14-17.

P. Müller Péter: Színház és politika interferenciái 1968 néhány eseményében II., Színház 51. 6 (2018. június), 45-48.

P. Müller Péter: Ahogyan a dráma előadásból irodalommá válik. A jellemrajz, a nyomtatásmód és a helyszínleírás szerepe. Jelenkor 61. 6 (2018. június), 658-666.

P. Müller Péter: Engem nem érdekel a színház. Jelenkor 61.10 (2018. október), 1131-1133.

Színházi politika # politikai színház. (Szerk. Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter) Pécs, Kronosz Kiadó, 2018. 306 old.

Antal Klaudia – Pandur Petra – P. Müller Péter: Színház és politika találkozása a boncasztalon. In: Színházi politika # politikai színház. (Szerk. Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter) Pécs, Kronosz Kiadó, 2018, 9-12.

P. Müller Péter: A lázadók színháza – 1968. In: Színházi politika # politikai színház. (Szerk. Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter) Pécs, Kronosz Kiadó, 2018, 107-125.

Hol volt 2018-ban színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó?Alternatív Színházi Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag

Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2018-ban? —

Szavazott-e 2018-ban a kritikusdíjra? Nem.

Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):

Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009 júliusáig tanszékvezető, 2012-től 2016 nyaráig a bölcsészkar tudományos dékánhelyettese voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatójaként dolgoztam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori címet szereztem. 2010-ben az MTA doktora lettem színháztudományból. Az 1990–91-es, az 1993–94-es és a 2016-17-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként, illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem.
Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal foglalkoztam / foglalkozom.
Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam. (A lap 2010 végén megszűnt.)
2004-2010 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke voltam. 2006-2011 között tagja voltam a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának. Jelenleg tagja vagyok az MTA Irodalom- és Kultúratudományi Szakbizottságának, 2018 nyara óta vezetem a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját.
Tíz önálló könyvet, tizenegy szerkesztett kötetet, mintegy százötven tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam, hatvannál több konferencián adtam elő. 2014 óta szerkesztem a Kronosz Kiadó Színháztudományi Kiskönyvtár című sorozatát, melyben eddig hét kötet jelent meg.

Publikációs jegyzékem a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001921

2011

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2011-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2011-ben? Jelenkor
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2011-ben?

P. Müller Péter: Kalauz Stoppard labirintusába(n). Upor László: Majdnem véletlen. Tom Stoppard fokozatos megközelítése. Jelenkor LIV. 1. (2011. január), 91-96.

P. Müller Péter: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég: drámai esetek. Imágó Budapest I. 1. (2011), 51-58.

P. Müller Péter: Camus Caligulája (újra) Pécsett. Jelenkor LIV. 6. (2011. június), 672-679.

Péter P. Müller: Permanence in the Process of Changing: Major Features in the Institutional Structure and Social Function of Hungarian Theatre after the F/Wall. Theatre After the Change: And What Was There Before the After? 1-2. Budapest, Creativ Média, 2011, 2, 125-130. ISBN 9789630820042

P. Müller Péter: Demcsák Katalin: Komédia, arte, világ. A commedia dell’arte színházelmélete Giovan Battista Andreini műveiben. BUKSZ 23. 3. (2011. ősz), 278-280.
4. Hol volt 2011-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív Színházi Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2011-ben?
6. Szavazott-e 2011-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz):

Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009. júliusáig a tanszék vezetője voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója voltam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori címet szereztem. 2010-ben az MTA doktora lettem színháztudományból. Az 1990–91-es és az 1993–94-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem.
Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal foglalkoztam / foglalkozom.
Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam.
2004-10 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a Pécsi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság elnöke voltam. 2006-11 között tagja voltam a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának, tagja vagyok továbbá a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Modern Filológiai Társaságnak és a Magyar Fulbright Egyesületnek.
Nyolc önálló könyvet, négy szerkesztett kötetet, mintegy százhúsz tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam, ötvennél több konferencián adtam elő.

2010.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2010-ben?
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2010-ben?
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2010-ben? A maszktól a halálszínházig. Színházi írások. (Kritikai zsebkönyvtár 15.) Budapest, Kijárat Kiadó, 2010. 240 old.; Maska kao sredstvo skrivanja i samootkrivanja = Književna Revija. Časopis za književnost i kulturu, God. 50, br. 1., 2010, 61-67.; Változó és változatlan tényezők a magyar színház szerkezetében és társadalmi szerepében 1989 után. Jelenkor 53.6 (2010. június), 713-717.
4. Hol volt 2010-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív Színházi Műhely Alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2010-ben?
6. Szavazott-e 2010-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz): Pécsett születtem 1956-ban. Iskoláimat Pécsett (Jókai, Nagy Lajos, Tanárképző – magyar-angol) illetve Budapesten (ELTE BTK – magyar) végeztem. 1982-től a Pécsi (akkori nevén Janus Pannonius) Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén oktatok, 2004-től egyetemi tanárként. 2004 szeptemberétől 2009. júliusáig a tanszék vezetője voltam. 1999-2004. között az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója voltam. 1986-ban bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi, 2003-ban habilitált doktori, 2010-ben az MTA doktora címet szereztem. Az 1990–91-es és az 1993–94-es tanévekben amerikai egyetemeken tanítottam vendégtanárként illetve Fulbright ösztöndíjasként. Voltam a Soros-, az Eötvös-alapítvány, a CEU, a Cambridge Egyetem ösztöndíjasa (1996, 1999), 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem. Tanítottam vendégtanárként Krakkóban, Jyväskyläben, Kolozsváron.

Nyolc önálló  könyvet, négy szerkesztett kötetet, mintegy száz tanulmányt és közel kétszáz kisebb írást publikáltam.

Dráma- és színházelmélettel, a 20. századi drámairodalom összehasonlító elemzésével, a magyar dráma 20. századi történetével, Örkény István munkásságával, a kortárs európai és magyar drámával és színházzal, a test kérdésével foglalkoztam / foglalkozom.

Színikritikát az 1970-es évek végén kezdtem írni az Universitas című pécsi egyetemi lapba. 1983-tól a Jelenkor „Pécsi színházi esték” című rovatát írtam és a Színház című lap színikritikusa voltam, emellett rendszeresen írtam a Kritika és a Híd című lapokba is (a 90-es évek derekáig). 1998-ban az akkor indult pécsi Echo című kritikai szemle színházi rovatát szerkesztettem, a lapnak 2005-től 2009 végéig főszerkesztője voltam. (A lap 2010 végén megszűnt.)

2004-10 között az MTA közgyűlési doktor képviselője, 1999-2005 között az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottság alelnöke, 1996–2002 között a PAB Nyelv-, Irodalom- és Néprajztudományi Szakbizottság elnöke voltam. Tagja vagyok a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának, a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Modern Filológiai Társaságnak és a Magyar Fulbright Egyesületnek.

2009.

1. Hová írt rendszeresen kritikát 2009-ben? Echo
2. Hová írt alkalmanként kritikát 2009-ben? Jelenkor
3. Hol jelentek meg egyéb, színházi tárgyú írásai 2009-ben? Hamlettől a Hamletgépig. Színházi írások (Bp., Kijárat Kiadó); Od rituala do medija (Osijek, Matica hrvatska); Test és teatralitás (Bp., Balassi Kiadó); In: HJEAS (Hungarian Journal of English and American Studies) 14.1: 133-158; In: Literary and Cultural Relations: Ireland, Hungary and Central and Eastern Europe (Dublin, Carysfort Press), 47-63; In: A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében. (Bp., L’Harmattan), 43-59; In: Thomka-symposion (Pozsony, Kalligram), 59-66; In: BUKSZ, 21.3: 271-274; In: Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei (Bp., Gondolat), 315-330.
4. Hol volt 2009-ben színházi kuratóriumi, bizottsági vagy zsűritag, fesztiválválogató vagy -tanácsadó? Alternatív színházi műhely alapítvány – kuratóriumi tag
5. Hol volt szerkesztő, főszerkesztő 2009-ben? Echo (főszerkesztő)
6. Szavazott-e 2009-ben a kritikusdíjra? nem
7. Egyéb közlendő (azaz hosszabb életrajz): ld. 2010.