Press "Enter" to skip to content

A Színházi Kritikusok Céhének nyilatkozata az Színház- és Filmművészeti Egyetem tervezett alapítványi átalakítása kapcsán

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a magyar művészeti felsőoktatás meghatározó, kiemelkedő színvonalon működő intézménye, nemzeti közkincs, melynek állami tulajdonból való kikerülése és alapítvánnyá alakítása alkotmányos alapértékeket veszélyeztet.

Az Alaptörvény X. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

A tervezett átalakítás (T/10745. sz. törvényjavaslat) szerint az alapítói jogokat a miniszter gyakorolja majd, és ő jelöli ki az Alapítvány kuratóriumát is. E jogkörének sem időbeli, sem egyéb korlátja nincs. Ez a szabályozás, a miniszternek biztosított túlhatalom veszélyezteti az egyetemi autonómiát, a művészeti alkotás és a tanítás szabadságát.

Az egyetem szenátusa 2019 novemberében a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon döntött a rektorjelölt személyéről. Dr. Upor László megbízása azonban (mely a miniszter javaslata alapján a köztársasági elnök jogköre) azóta sem történt meg, és ennek indokolása is elmaradt. Mindez arra utal, hogy a kormányzat nem tartja tiszteletben az egyetem autonómiáját.

Az átalakítást hatástanulmányok nélkül, erőltetett ütemben kívánják végrehajtani. Ezzel az indokolatlan gyorsasággal veszélyeztetik az egyetem (a járványhelyzet miatt amúgy is elnehezült) napi működését.

Munkánk során nap mint nap tapasztaljuk, hogy az egyetemen magas színvonalú művészeti képzés folyik, az onnan kikerült hallgatók szakmájuk legjobbjai között vannak, ezért mély aggodalommal tölt el bennünket a tervezett átalakítás és annak módja.  Szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítjuk az egyetem oktatóit, hallgatóit és minden dolgozóját. Kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy szavazatukkal ne támogassák a szakmai érveket nélkülöző, politikai indíttatású törvényjavaslatot, szavazzanak nemmel!

 

Budapest, 2020. június 15.

 

Színházi Kritikusok Céhe